ค้นหาข้อมูล

Service Plan 6 สาขา
ปีงบประมาณ 2561

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีกรรม กุมารเวชกรรม จักษุเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ทั้งหมด
รหัสจังหวัดจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMI
70ราชบุรี38,5261.3315,5382.0613,2670.7213,9510.643,2651.275,1581.8494,8771.27
71กาญจนบุรี43,8221.0016,9501.4710,4130.6417,6080.593,2231.193,2571.8996,4781.00
72สุพรรณบุรี31,7231.2511,8231.9610,7170.7911,4760.553,7361.283,0322.1486,0251.15
73นครปฐม36,3531.3610,5032.3210,0430.7913,6250.666951.183,1311.9375,0991.32
74สมุทรสาคร18,7251.429,4452.1211,0570.7017,2780.582,6401.363,1501.8567,6961.21
75สมุทรสงคราม8,6751.023,5081.631,9910.682,5340.39681.051,0132.1218,4791.07
76เพชรบุรี12,7970.671,6350.601,9890.484,5770.403831.34431.3847,6680.95
77ประจวบคีรีขันธ์16,2001.104,2822.185,1980.658,5280.538511.191,3422.1060,1881.13

ผู้มาเยี่ยมชม: 2,236 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 25 ส.ค. 2559 ถึง 22 ก.ย. 2561