ค้นหาข้อมูล

Service Plan 6 สาขา
ปีงบประมาณ 2561

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีกรรม กุมารเวชกรรม จักษุเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ทั้งหมด
รหัสจังหวัดจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMI
70ราชบุรี20,1731.378,2042.057,0220.727,4180.621,6001.262,7761.8449,6441.28
71กาญจนบุรี19,9270.936,8481.295,0100.628,3940.521,2401.191,1281.9443,0260.90
72สุพรรณบุรี15,8691.285,6541.945,5430.775,8050.581,9011.291,4892.1743,4171.15
73นครปฐม19,5721.355,3572.285,4760.787,6170.623451.181,5431.9540,3071.28
74สมุทรสาคร9,9281.464,7712.105,4710.698,9810.551,9161.381,5861.8736,7891.22
75สมุทรสงคราม4,7401.001,8771.621,0270.681,2860.42371.055032.069,8481.05
76เพชรบุรี6,5580.698320.621,0760.472,4330.391821.35261.4621,7050.92
77ประจวบคีรีขันธ์8,3661.082,2282.212,6970.654,3440.533201.166632.1029,4761.14

ผู้มาเยี่ยมชม: 1,428 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 25 ส.ค. 2559 ถึง 20 เม.ย. 2561