ค้นหาข้อมูล

Service Plan 6 สาขา
ปีงบประมาณ 2561

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีกรรม กุมารเวชกรรม จักษุเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ทั้งหมด
รหัสจังหวัดจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMI
70ราชบุรี29,8891.3612,1352.0810,4330.7310,5250.662,4801.264,0661.8473,4681.29
71กาญจนบุรี35,4991.0012,9641.488,3730.6413,8980.592,5581.192,6481.9076,9021.00
72สุพรรณบุรี25,1531.289,3581.958,5570.798,8970.563,1171.282,4302.1469,5551.15
73นครปฐม30,2871.368,5392.298,2640.7811,2860.645491.162,5161.9562,0571.30
74สมุทรสาคร14,0551.457,0632.108,2460.7012,6150.582,2431.372,3631.8550,8001.22
75สมุทรสงคราม7,1341.032,8761.651,5940.681,9250.39581.048192.0714,9241.08
76เพชรบุรี9,8650.681,2610.611,5180.483,4650.392821.34381.3134,7600.95
77ประจวบคีรีขันธ์12,6951.083,4042.303,9760.646,4690.536421.171,0482.0549,3011.15

ผู้มาเยี่ยมชม: 1,781 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 25 ส.ค. 2559 ถึง 22 ก.ค. 2561