ค้นหาข้อมูล

Service Plan 6 สาขา
ปีงบประมาณ 2561

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีกรรม กุมารเวชกรรม จักษุเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ทั้งหมด
รหัสจังหวัดจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMI
70ราชบุรี26,7471.3710,9052.079,3350.739,5380.652,1691.263,6621.8665,7251.29
71กาญจนบุรี30,9191.0111,5531.467,6020.6412,5030.572,2661.192,3081.9067,9871.00
72สุพรรณบุรี22,7021.288,3741.937,9140.788,2050.562,7251.282,1352.1361,9271.15
73นครปฐม26,1101.377,4322.287,2370.789,9310.634851.162,1671.9453,9081.30
74สมุทรสาคร14,0551.457,0632.108,2460.7012,6150.582,2431.372,3631.8550,8001.22
75สมุทรสงคราม6,4251.032,5801.641,3930.691,7200.40451.067102.0113,3531.07
76เพชรบุรี8,5310.681,0930.621,3580.473,0790.392591.33361.3032,6700.97
77ประจวบคีรีขันธ์11,1741.072,8752.233,4500.645,7150.524281.138822.0841,0541.13

ผู้มาเยี่ยมชม: 1,656 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 25 ส.ค. 2559 ถึง 19 มิ.ย. 2561