ค้นหาข้อมูล

Service Plan 6 สาขา
ปีงบประมาณ 2561

อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีกรรม กุมารเวชกรรม จักษุเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ ทั้งหมด
รหัสจังหวัดจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMIจำนวนCMI
70ราชบุรี31,5231.3312,4562.0610,7530.7211,0330.652,5371.274,1251.8476,4461.27
71กาญจนบุรี39,2611.0014,3341.509,0790.6415,2980.592,8671.192,9601.9084,8661.01
72สุพรรณบุรี27,6571.2710,3081.969,1810.799,7880.553,3241.282,6992.1575,4481.16
73นครปฐม31,4181.348,7412.258,4930.7711,6670.645841.172,5291.9564,0721.28
74สมุทรสาคร15,9101.448,0952.099,4320.6914,6570.572,4011.362,6781.8558,1261.21
75สมุทรสงคราม7,8821.023,1951.641,7890.682,2040.39591.039192.0916,6181.08
76เพชรบุรี11,2860.671,4140.611,7250.483,9250.393251.34411.3242,2290.96
77ประจวบคีรีขันธ์13,5611.063,5222.274,1340.636,7820.536431.171,0592.0451,8041.13

ผู้มาเยี่ยมชม: 2,054 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 25 ส.ค. 2559 ถึง 20 ส.ค. 2561