ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์
#ชื่อเมนูคำอธิบายเมนู
1สรุป Service Plan สาขาหลักสาขาหลัก คือ อายุรกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ จักษุ
2สาขากุมารเวชกรรมService Plan สาขากุมารเวชกรรม
3สาขาศัลยกรรมService Plan สาขาศัลยกรรม