ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์
#ชื่อเมนูคำอธิบายเมนู
1สรุป CMI ระดับประเทศสรุป CMI ระดับประเทศ
2การให้ rtPA ในผู้ป่วย Cerebral infarctionICD10: I63.0 - I63.9 และ ICD9CM: 9910
3อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCIอัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI หรือ Thrombolytic Agent
4ตรวจสอบการส่งข้อมูลระดับประเทศข้อมูลโรงพยาบาลส่งข้อมูลสำนักบริหารสาธารณสุข
5รายงาน Refer Outรายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อ