ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1A474,70574,226118,666.04541.601.60
2S767,23062,68884,862.91301.351.20
3M1533,22332,27637,085.46391.151.00
4M2627,34227,34221,539.59810.790.80
5F1718,55918,50312,213.84190.660.60
6F23656,37856,37235,809.29480.640.60
7F32712712453.36350.640.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 4,960 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 20 เม.ย. 2561