ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1S11,4671,4671,643.53391.121.20
2M221,7411,7411,438.32490.830.80
3F131,3131,313861.91340.660.60
4F2165,1525,1523,359.82820.650.60
5F31515125.04470.490.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 4,399 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 24 พ.ย. 2560