ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1A4159,470157,709251,199.21731.591.60
2S7138,776132,627180,178.81721.361.20
3M1569,68368,03776,447.52031.121.00
4M2653,15053,15041,539.22750.780.80
5F1733,44933,44121,756.88230.650.60
6F236109,567109,30569,219.65120.630.60
7F321,6501,6441,021.61810.620.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 5,657 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 16 ต.ค. 2561

CMI Health Region 5

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.