ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1A453,20352,01483,524.42151.611.60
2S744,76742,05057,736.93251.371.20
3M1524,12723,78427,500.50371.161.00
4M2617,40617,40613,797.42780.790.80
5F1710,99910,9977,283.78270.660.60
6F23637,13837,13523,799.35330.640.60
7F32497497324.65890.650.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 4,762 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 24 ก.พ. 2561