ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1A478,67278,330123,592.27311.581.60
2S771,30566,76389,693.53501.341.20
3M1535,86035,23140,428.55541.151.00
4M2629,43429,43423,236.56320.790.80
5F1719,05118,99512,560.90840.660.60
6F23660,17860,17038,533.35090.640.60
7F32712712453.36350.640.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 5,204 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 19 มิ.ย. 2561