ค้นหาข้อมูล

CMI Summary Reports (Service Plan Model)

ปีงบประมาณ 2561

#ระดับ Serviceplanจำนวน ร.พ.ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลถูกต้องผลรวม AdjRWCMIเกณฑ์เป้าหมาย
1A4107,858106,968170,155.94981.591.60
2S7103,79298,565135,390.14861.371.20
3M1550,10249,35756,443.17481.141.00
4M2639,26739,26730,804.73350.780.80
5F1726,22426,21617,245.68900.660.60
6F23678,62878,62050,407.50290.640.60
7F321,0941,088677.54940.620.60

ผู้มาเยี่ยมชม: 5,540 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 18 พ.ย. 2558 ถึง 20 ส.ค. 2561