ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์
#ชื่อเมนูคำอธิบายเมนู
1CMI Summary Reports (Service Plan Model)รายงานสรุป CMI จำแนกแบบ Service Plan
2Major Diagnosis Categoriesรายงานกลุ่ม MDC
3Diagnosis Related Groupsรายงานกลุ่ม DRG
4CMI Summary Reports (Changwat Model)รายงานสรุป CMI จำแนกแบบจังหวัด
5Top 10 PDx (3 Digits)10 อันดับแรกของโรคหลัก (Principle Diagnosis) จัดกลุ่ม 3 ตำแหน่งแรก
6Top 10 PDx (All Digits)10 อันดับแรกของโรคหลัก (Principle Diagnosis) ทุกรหัส (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
7Report 505 (รง.505)รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยใน (รง.505) [รายงานนี้อาจใช้เวลาประมวลผลนาน]
8ร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMIThe percentage of in patients classified by the CMI.
9CMI จำแนกตามสิทธิการรักษาCMI จำแนกตามสิทธิการรักษา
10Hospital Performanceข้อมูลคุณภาพของโรงพยาบาล
11สัดส่วน CMI ของผู้ป่วยส่งต่อ (Refer Out)สัดส่วน CMI ของผู้ป่วยส่งต่อ (Refer Out) จำแนกตามระดับ CMI
12สัดส่วน CMI ของผู้ป่วยส่งต่อ (Refer Out) นอกเขต 5สัดส่วน CMI ของผู้ป่วยส่งต่อ (Refer Out) นอกเขต 5 จำแนกตามระดับ CMI
13เปรียบเทียบ CMI รายปี แยกตามโรงพยาบาลเปรียบเทียบ CMI รายปี แยกตามโรงพยาบาล
14รายงานผู้ป่วยเสียชีวิตรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
CMI Health Region 5

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.